2-й розряд

 

Керує технологічними процесами та обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю до 50 т/г за показаннями засобів вимірювань та даними, що отримуються через засоби зв’язку. Забезпечує подавання сировини та матеріалів, підтримку заданого режиму роботи обладнання, дистанційний пуск та зупинку його. Веде облік та розрахунок кількісних та якісних показників роботи. Спостерігає за станом пульта керування та комунікацій.

 

3-й розряд

 

Керує технологічними процесами й обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю понад 50 т/г до 300 т/г. Керує з пульта шахтовим сортуванням, поверхневим комплексом на вугільних шахтах та розрізах незалежно від продуктивності. Здійснює контроль за окремими параметрами технологічного процесу в автоматизованому виробництві з пульта керування за показаннями приладів, коректування, регулювання параметрів процесу. Спостерігає за автоматичними регуляторами та приладами.
 

4-й розряд

 

Керує технологічними процесами та обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю від 300 т/г до 800 т/г. Керує технологічним процесом та роботою обладнання з пульта керування в автоматизованих виробництвах під час здійснення повного циклу технологічного процесу однієї дільниці, виробництва. Здійснює контроль та обслуговування системи автоматичного регулювання, а також контроль за кількістю та якістю сировини й матеріалів, що завантажуються та витрачаються, виходу готового продукту за показаннями засобів вимірювань та автоматики. Здійснює оперативний зв’язок з технологічними робочими дільницями. Усуває порушення щодо ведення технологічного процесу. Реєструє показання приладів у виробничому журналі. Усуває дрібні неполадки в роботі систем автоматики.

 

5-й розряд

 

Керує технологічними процесами та обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю понад 800 т/г. Керує технологічним процесом та роботою обладнання продуктивністю до 500 т/г переробленої сировини з головного (об’єднаного) пульта керування за показаннями засобів вимірювань та даними, що видає електронно-обчислювальна машина. Регулює параметри технологічного процесу. Підтримує заданий режим роботи технологічного процесу і технологічного обладнання за показаннями сигнальних пристроїв та поданням команд виконавцям на робочі місця.

Здійснює взаємодію технологічних операцій різних дільниць; контроль та регулювання витрат сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії та інших показників технологічного процесу; розрахунок та облік витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виходу готової продукції за всіма стадіями виробництва; перевірку інформації приладів. Веде облік кількісних та якісних параметрів технологічного процесу, завантаженості технологічного обладнання. Виявляє та усуває неполадки в роботі обладнання та порушення технології виробництва. Координує роботу дільниць та забезпечує безперебійну роботу всіх автоматичних пристроїв пульта керування технологічним процесом.

 

6-й розряд

 

- у разі керування технологічним процесом та роботою обладнання продуктивністю понад 500 т/г переробленої сировини з головного (об’єднаного) пульта керування за показаннями засобів вимірювань та даними, що видаються електронно-обчислювальною машиною.