2-й розряд

 

Веде процес очищення зерна від металомагнітних домішок шляхом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загорож, вмонтованих в устаткування. Приймає, переміщує, очищає, сушить та розподіляє зерно по силосах або на подальше оброблення з урахуванням його якості під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес спалювання палива в топках зерносушарок, обслуговує, спостерігає та контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою транспортерів, найпростіших очисних машин та сушарок; спостерігає за правильним заповненням силосів.

Регулює швидкість руху та товщину шару зерна, що надходить на очищення від металу. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні та інші домішки. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та відходів. Періодично очищає шахти, топки, форсунки зерносушарок. Зачищає зерносушарки, сепаратори та інше устаткування в разі зміни оброблюваної культури. Допомагає під час відбирання проб. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, бере участь в усуненні дрібних несправностей. Бере участь у підготовці силосів, елеваторів та інших об’єктів до газації. Прибирає робочу зону та устаткування.

 

3-й розряд

 

Приймає, переміщує зерно, насіння олійних, бобових та інших культур, розподіляє їх по силосах або на оброблення з урахуванням якості зерна за допомогою всіх видів транспортерів; сепарує зерно на сепараторах, трієрах; обмолочує качани кукурудзи, розділює насіння, зерно на фракції на калібрувальних машинах та трієрах; протруює насіння на протруювачах та інших спеціальних апаратах. Сушить зерно різних культур, насіння бобових та олійних культур, кукурудзи в качанах продовольчого, фуражного призначення в барабанних зерносушарках.

Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів усіх типів, сепараторів, молотарок для обмолоту качанів кукурудзи, трієрів, калібрувальних машин, протруювачів та барабанних сушарок, фільтрів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування. Бере участь у заміні сит. Налагоджує та регулює режим роботи обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування і бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування. Веде облік роботи зерносушарки за зміну. Веде облік просушеного зерна.

 

4-й розряд

 

Веде технологічні процеси очищення зерна, насіння на складних зерноочисних, зерносортувальних машинах-агрегатах; сушіння зерна різних культур, насіння олійних та бобових культур, кукурудзи в качанах у пересувних, камерних сушарках, шахтних сушарках продуктивністю до 30 т на годину; спалювання палива в топках обслуговуваних зерносушарок. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, трієрів, складних зерноочисних та зерносортувальних машин-агрегатів, пересувних, камерних, шахтних зерносушарок, калібрувальних машин, іншого обслуговуваного устаткування, бере участь у його ремонті. Керує роботою апаратника нижчої кваліфікації.

 

 

5-й розряд

 

Веде технологічний процес сушіння зерна різних культур продовольчого, фуражного та насіннєвого призначення на шахтних сушарках продуктивністю понад 30 т на годину. Спалює паливо в топках обслуговуваних сушарок. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює за роботою шахтних зерносушарок та обслуговуваного допоміжного устаткування. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість та температуру сушильного агента, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах та охолодження просушеного зерна в охолоджувальній камері. Регулює процес горіння, тяги та температурний режим на обслуговуваному устаткуванні. Контролює якість сушіння зерна. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та всього устаткування. Керує бригадою робітників.

 

6-й розряд

 

Веде та організовує технологічний процес оброблення (сушіння) зерна і насіння різних культур продовольчого, фуражного і насіннєвого призначення у газорециркуляційних, рециркуляційно-ізотермічних зерносушарках і зерносушарках із попереднім підігріванням зерна. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу зерносушарок з рециркуляцією зерна з пульта керування. Спалює газоподібне паливо. Регулює процес горіння, тяги і температурний режим на обслуговуваному устаткуванні.

Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, попереднє нагрівання зерна, кількість і температуру сушильного агенту, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах, охолодження просушеного зерна в охолоджувальних камерах. Визначає кратність рециркуляції і вибір режимів сушіння зерна. Забезпечує якість сушіння і зниження вологості зерна і насіння відповідно до вимог державного стандарту. Розраховує необхідну кількість і температуру теплоносія та вологості зерна. Контролює роботу устаткування з попереднього очищення зерна. Спостерігає за роботою топок, насосів, паливопроводів, повітродувок та іншого устаткування. Керує бригадою робітників.